Policealna Szkoła Kosmetyczna

PSK

Policealna Szkoła Kosmetyczna OMNIA to doskonała i sprawdzona szkoła policealna z uprawnieniami szkoły publicznej. To szkoła o wieloletnim dorobku, dużym doświadczeniu i ugruntowanej renomie - działa od 1997 roku. Słuchacze Szkoły zdobywają zawód:

Technik usług kosmetycznych
(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514207)
obejmujący kwalifikację
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (FRK.04)

W ramach nauki w Szkole umożliwiamy słuchaczom zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług kosmetycznych, które zapewnią im mocne podstawy zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców w branży kosmetycznej albo świadczenia usług w ramach własnej działalności gospodarczej. W ramach zajęć praktycznych i praktyki zawodowej słuchacze poznają 28 różnych zabiegów kosmetycznych, wykonując je na modelach. Są to m.in. mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny, radiofale, bioelektro peeling, nożyczki, żelazko, infuzja tlenowa, jonoforeza, sonoforeza.

   Program nauczania:

 • Anatomia z fizjologią
 • Chemia kosmetyczna
 • Kosmetologia
 • Fizykoterapia w usługach kosmetycznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Język obcy zawodowy
 • Dermatologia kosmetyczna
 • Podstawy wizażu
 • Podstawy manikiuru i pedikiuru
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Komunikacja z klientem
 • Pracownia kosmetyki
 • Pracownia chemii kosmetycznej
 • Pracownia wizażu
 • Pracownia manikiuru i pedikiuru
 • Pracownia masażu
 • Pracownia pielęgnacji ciała

 Organizacja nauki:

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej OMNIA jest prowadzona zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym. W obu przypadkach nauka trwa dwa lata i rozpoczyna się we wrześniu. Każdy rok nauki dzieli się na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia w klasach stacjonarnych są prowadzone od poniedziałku do środy. Zajęcia w klasach zaocznych są prowadzone w trybie zjazdowym, według rocznego harmonogram. Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia zaczynają się w piątek po południu oraz trwają przez sobotę i niedzielę przed i po południu.

Wszystkie zajęcia, niezależnie od systemu nauki, odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji: zajęcia praktyczne w szkolnym gabinecie kosmetycznym i specjalistycznych pracowniach: wizażu, manikiuru-pedikiuru, chemii, pielęgnacji ciała i masażu. Natomiast zajęcia teoretyczne w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Przeważająca część praktycznej nauki zawodu w szkolnym gabinecie kosmetycznym prowadzona jest na klientach z zewnątrz. W szkolnym gabinecie kosmetycznym można również odbyć praktykę zawodową. Zajęcia w gabinecie kosmetycznym prowadzone są na kosmetykach znanych firm kosmetycznych, m.in. Norel, Charmine Rose, Vivien, De Noyle's, AA, Depileve, Refectocil, Farmona, Jadwiga, Bielenda i in.

W Szkole są także organizowane szkolenia i prezentacje firm kosmetycznych, umożliwiające uzyskanie firmowych certyfikatów potwierdzających znajomość produktów i zasad ich właściwego stosowania. Dla słuchaczy Studium szkolenia te są dostępne nieodpłatnie lub po bardzo obniżonych cenach. Na wniosek słuchaczy organizowane są szkolenia zawodowe, wykraczające poza zakres przewidziany programem nauczania.

Oprócz zajęć szkolnych, słuchacze Studium mogą brać udział w konkursach i wystawach, a także w organizowanych przez szkołę wyjazdach na targi kosmetyczne.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Egzamin odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, działającym z upoważnienia OKE w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

Dodatkowo, bezpośrednio po ukończeniu szkoły, absolwenci Studium mają możliwość przystąpienia do egzaminu na - ceniony w Europie - tytuł czeladnika w zawodzie kosmetyczki. Jest to odpłatny egzamin przed komisją powołana przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Płatności:

Nauka w Policealnej Szkole Kosmetycznej jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 22 miesiące nauki w Szkole. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami Policealnej Szkoły Kosmetycznej mogą zostać osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez ograniczenia wieku.
Nabór do szkoły prowadzony jest jeden raz w roku, na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu. Aby zostać słuchaczem Szkoły, każdy kandydat powinien:

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (na podstawie skierowania na badanie, otrzymanego w sekretariacie szkoły);
 • złożyć w sekretariacie podanie o przyjęcie do studium wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu!), kwestionariuszem osobowym (formularz do wypełnienia na miejscu),
 • dostarczyć jedną, opisaną fotografię;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia;
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Policealnej Szkole Kosmetycznej OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Słuchaczom, którzy nie ukończyli 24 lat przed rozpoczęciem nauki w Studium, wydajemy legitymacje szkolne, uprawniające m.in. do zniżek w komunikacji. Wydajemy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy