Organizacja roku szkolnego

Technikum Fryzjerskie OMNIA
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017-2018

Terminy ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.09.2017
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2017 - 31.12.2017
Ferie zimowe
15 - 26.01.2018
Wiosenna przerwa świąteczna
29.03. - 03.04.2018
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22.06.2018
Ferie letnie
23.06. – 31.08.2018
 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:
Obchody Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć
13.10.2017
Poniedziałek przed 1 Maja, środa przed i piątek po 3 Maja
30.04, 02.05. i 04.05.2018
Piątek po święcie Bożego Ciała
01.06.2018
Egzaminy OKE
19.06.2018
 
Klasyfikacja, zebrania, egzaminy poprawkowe:
I półrocze
04.09.2017 – 26.01.2018
Spotkanie informacyjne dla rodziców
18.09.2017 godz. 17.00
Rada pedagogiczna
30.10.2017 godz. 16.00
Spotkanie informacyjne dla rodziców
30.10.2017 godz. 17.00
Rada pedagogiczna
04.12.2017 godz. 16.00
Spotkanie informacyjne dla rodziców
04.12.2017 godz. 17.00
Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
do 12.01.2018
Rada klasyfikacyjna I półrocza
29.01.2018 godz. 15.30
Spotkanie z rodzicami - podsumowanie wyników w nauce i zachowania w I półroczu
29.01.2018 godz. 17.00
II półrocze
29.01.2018 - 22.06.2018
Rada pedagogiczna
26.03.2018 godz. 16.00
Spotkanie informacyjne dla rodziców
26.03.2018 godz. 17.00
Rada pedagogiczna
14.05.2018 godz. 16.00
Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników w nauce i zachowania w II półroczu – propozycje ocen
14.05.2018 godz. 17.00
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych
do 15.06.2018
Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny
do 18.06.2018 godz. 12.00
Rada klasyfikacyjna II półrocza
18.06.2018 godz. 15.00
Składanie podań o egzamin poprawkowy
do 20.06.2018
Egzamin poprawkowy
27 - 29.08.2018