Sprawdź się podwójnie

prom 2w1

Warto dołożyć dyplom rzemieślniczy do świadectwa i trwale potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w sposób uznawany w całej Europie.

Myślimy o zawodowej przyszłości naszych absolwentów i dlatego słuchaczom kierunków, na których jest to możliwe, organizujemy dodatkowo egzaminy rzemieślnicze bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Dostępne są następujące egzaminy:

egzaminy czeladnicze dla słuchaczy:

  • Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie fryzjer
  • kursu Studium Wizażu i Stylizacji

egzamin czeladniczy lub mistrzowski (w zależności od stażu) dla słuchaczy Policealnej Szkoły Kosmetycznej.

Egzaminy odbywają się na miejscu, w OMNIA Centrum Edukacji, bezpośrednio po zakończeniu nauki u nas. Są odpłatne, a odbywają się pod bezpośrednim nadzorem i przed komisją Izby Rzemieślniczej.

Wiemy, że każdy może się sprawdzić, bo wierzymy w naszych słuchaczy!