WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu

Projekty europejskie
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP 08:00.00: Edukacja, Działanie RPZP 08.06.00: Wsparcie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Fryzjerstwo

Od początku 2020 r. realizujemy projekt pod nazwą WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich poprzez doposażenie pracowni fryzjerskiej, objęcie działaniami edukacyjnymi i opieką merytoryczną klas patronackich, 40 uczniów, 5 nauczycieli zawodu i instruktorów w okresie 01.01.2020 r.-30.09.2022 r.

Zadbajmy o jakość kształcenia - WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu!

 Zadania w ramach projektu:

Zadanie 1.

Zadanie obejmuje stworzenie w szkole naturalnych warunków pracy – wyposażenie pracowni fryzjerskiej oraz pracowni projektowania i estetyki.

Zadanie 2.

Zadanie obejmuje pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego - dodatkowe szkolenia dla uczniów zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Zadanie 3.

Rozwój interesująco prowadzonego doradztwa zawodowego, które wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły.

Zadanie 4.

Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu czeladniczego oraz udzielanie pomocy stypendialnej.

Zadanie 5.

Realizacja staży zawodowych dla uczniów, wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.

Zadanie 6.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 Oferujemy uczestnikom:

  • Pomoc stypedialną.
  • Staże i stypendia stażowe.
  • Profesjonalne kursy wraz z zajęciami praktycznymi.
  • Sprawdzonych i doświadczonych trenerów oraz profesjonalną bazę szkoleniową w centrum Szczecina.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Miłą obsługę i serdeczną atmosferę podczas zajęć w OMNIA Centrum Edukacji.

 Wymagania wobec uczestników:

  • Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
  • Zakwalifikowanie przez doradcę zawodowego i zespół projektowy.
  • CHĘĆ POSZERZANIA WIEDZY I PODJĘCIA WYSIŁKU W CELU ZDOBYCIA WYŻSZYCH KWALIFIKACJI. :-)

 Kontakt z biurem projektu:

Biuro projektu udziela wszelkich informacji na temat uczestnictwa w projekcie w godzinach od 10.00 do 16.00.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon 914338966

 Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy