WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu

Projekty europejskie
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP 08:00.00: Edukacja, Działanie RPZP 08.06.00: Wsparcie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Fryzjerstwo

Od początku 2020 r. realizujemy projekt pod nazwą WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich poprzez doposażenie pracowni fryzjerskiej, objęcie działaniami edukacyjnymi i opieką merytoryczną klas patronackich, 40 uczniów, 5 nauczycieli zawodu i instruktorów w okresie 01.01.2020 r.-30.09.2022 r.

Zadbajmy o jakość kształcenia - WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu!

 Zadania w ramach projektu:

 Oferujemy uczestnikom:

  • Pomoc stypedialną.
  • Staże i stypendia stażowe.
  • Profesjonalne kursy wraz z zajęciami praktycznymi.
  • Sprawdzonych i doświadczonych trenerów oraz profesjonalną bazę szkoleniową w centrum Szczecina.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Miłą obsługę i serdeczną atmosferę podczas zajęć w OMNIA Centrum Edukacji.

 Wymagania wobec uczestników:

  • Złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
  • Zakwalifikowanie przez doradcę zawodowego i zespół projektowy.
  • CHĘĆ POSZERZANIA WIEDZY I PODJĘCIA WYSIŁKU W CELU ZDOBYCIA WYŻSZYCH KWALIFIKACJI. :-)

 Kontakt z biurem projektu:

Biuro projektu udziela wszelkich informacji na temat uczestnictwa w projekcie w godzinach od 10.00 do 16.00.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon 914338966

 Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy