Fryzjer damski i fryzjer męski

fryzjer

Mamy długą, sięgającą 1998 r., tradycję nauki zawodu fryzjera. Umożliwiamy uczestnikom zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych dzięki intensywnym zajęciom praktycznym na modelach zapraszanych do szkolnej pracowni fryzjerskiej. Uczymy również nawiązywania dobrych relacji z klientami oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

   Program kursu:

  • Higiena fryzjerska
  • Ondulacja wodna i czesanie
  • Chemiczne zabiegi fryzjerskie
  • Stylizacja fryzur
  • Kontakt z klientem
  • Działalność usługowa
  • Zajęcia praktyczne
  • Praktyka zawodowa

 Organizacja kursu:

Kurs Fryzjer damski i fryzjer męski trwa 11 miesięcy, łącznie 382 godziny lekcyjne, w tym 162 godz. teorii oraz 220 godz. ćwiczeń praktycznych. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni fryzjerskiej, w której przestrzegamy zasady, że jeden uczestnik kursu ma do dyspozycji jedno stanowisko. Duża część zajęć odbywa się z udziałem modeli zapraszanych z zewnątrz.
Zajęcia w systemie stacjonarnym trwają od poniedziałku do czwartku, w godzinach popołudniowych. Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się w weekendy, od piątku do niedzieli.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, preparaty zużywalne i głowę treningową do ćwiczeń fryzjerskich.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na koniec kursu, po egzaminie wewnętrznym, uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN i certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Dodatkowo, stwarzamy uczestnikom możliwość przystąpienia do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie fyzjera, który jest dla nich bezpłatny. Jest to egzamin przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Cena kursu:

Cena kursu wynosi 4 280,00 zł, płatne w 11 miesięcznych ratach po 390,00 zł każda.

 Termin kursu:

Nabór na kurs przeprowadzany jest dwa razy do roku: na kurs rozpoczynający się we wrześniu i kurs rozpoczynający się w lutym.

Zapraszamy