Kurs pedagogiczny

pedagog 350

Doskonała propozycja dla specjalistów, którzy mają wysokie kwalifikacje zawodowe i chcą się nimi podzielić z osobami dopiero uczącymi się zawodu. Poznając podstawy metodyki oraz pracy dydaktycznej i wychowawczej, specjaliści mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne do pracy jako instruktorzy praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.

   Program kursu:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu
  • Praktyka metodyczna

 Organizacja kursu:

Kurs pedagogiczny trwa 11 dni, łącznie 80 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się od 9.00 do maksymalnie 15.30 (tzn. od 5 do 8 godzin dziennie).
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN i certyfikat uprawniający do wykonywania pracy instruktora praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie od 6 osób wynosi 800,00 zł.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń.

Zapraszamy