Kurs masażu II stopnia

masaz4 350

Czas na przekroczenie kolejnego kręgu wtajemniczenia w zawodzie masażysty, czyli istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności o bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane rodzaje masaży. Tu również, jak przy podstawach, główny udział w nauce mają ćwiczenia praktyczne, które stanowią największą część zajęć. Na kursie masażu drugiego stopnia są one bardziej złożone i intensywne ze względu na wyższy poziom trudności ćwiczonych technik masażu.
Kurs jest przeznaczony dla absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych, którzy mają uprawnienia do wykonywania masażu pierwszego stopnia lub równorzędne.

   Program kursu:

 • Anatomia i fizjologia
 • Fizjopatologia i podstawowe jednostki chorobowe
 • Elementy gimnastyki leczniczej
 • Masaż - ćwiczenia
  • masaż leczniczy i segmentarny
  • masaż sportowy
  • masaż izometryczny
  • masaż limfatyczny
 • Relaksacja poizometryczna

 Organizacja kursu:

Kurs "Masaż II stopnia" trwa ok. 3 miesiące, łącznie 134 godziny lekcyjne, w tym 52 godz. wykładów oraz 82 godz. ćwiczeń. Słuchacze kursu ćwiczą na sobie nawzajem.
Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu, w razie potrzeby również w weekendy. Godziny zajęć - do uzgodnienia.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, preparaty zużywalne, t-shirt do ćwiczeń oraz poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN i certyfikat uprawniający do wykonywania masaży objętych kursem drugiego stopnia.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 2 520,00 zł, w grupie 5-10 osobowej wynosi 2 120,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 5 380,00 zł (w tym przypadku zapewniamy partnera do ćwiczeń).

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy