Opiekun osoby starszej

opieka 350

W starzejących się społeczeństwie wzrasta rola specjalistów udzielających profesjonalnego wsparcia i pomocy osobom w podeszłym wieku. Zapewniają oni m.in opiekę i pielęgnację osobom starszym, które z powodu wieku i związanych z nim dolegliwości utraciły częściowo lub całkowicie zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Mogą także wspierać ich rekonwalescencję po przebytych chorobach.

   Program kursu:

  • Anatomia i fizjologia wieku podeszłego
  • Rola i zadania opiekuna osób starszych – sylwetka opiekuna
  • Pielęgnacja chorych (profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia)
  • Zasady udzielania I pomocy
  • Aktywizacja osób starszych
  • Specyfika pracy opiekuna osób starszych

 Organizacja kursu:

Kurs Opiekun osoby starszej trwa 10 dni, łącznie 80 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00. Na prośbę uczestników, mogą odbywać się również popołudniu.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje opiekuna osoby starszej.

 Cena kursu:

Cena w grupie 4-10 osobowej wynosi 1 300,00 zł.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy