Asystent nauczyciela przedszkola

przedszkole 350

Propozycja dla osób życzliwie usposobionych do dzieci i chcących związać swoje aspiracje zawodowe z opieką nad dziećmi w przedszkolu. Nasz kurs stwarza możliwość zdobycia potrzebnych do tego kwalifikacji osobom bez uprawnień nauczycielskich, przygotowując je do roli asystenta nauczyciela w przedszkolu.
Asystent ściśle współpracuje z nauczycielem oraz pomaga mu w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także w sprawowaniu pieczy nad przedszkolakami, zwłaszcza tymi, które podczas pobytu w placówce przedszkolnej wymagają zwiększonej uwagi i troski ze strony opiekunów.

   Program kursu:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Umiejętności interpersonalne, rozwój osobistego potencjału
  • Predyspozycje i cechy osobowości niezbędne w pracy z dzieckiem
  • Wiedza o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
  • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
  • Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami
  • Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego
  • Wychowanie i edukowanie dziecka
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Organizacja kursu:

Kurs Asystent nauczyciela przedszkola trwa 8 dni, łącznie 64 godziny lekcyjne.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu asystenta nauczyciela przedszkola.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 3 330,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 6 400,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy