Kadry i płace

biuro 350

Łatwo zabłądzić w labiryncie prawa pracy, przepisów o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, świadczeniach pracowniczych, ZUS i podatku dochodowym. Zamiast jednak błądzić, lepiej skończyć nasz kurs kadrowo-płacowy, by poczucie zagubienia zastąpić gruntowną wiedzą oraz umiejętnością korzystania z nowoczesnych narzędzi, ułatwiających swobodne poruszanie się w gąszczu szczegółowych regulacji.
Kurs Kadry i płace zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, zagadnień związanych z ZUS i wynagrodzeniami pracowników oraz obciążeniami podatkowymi z tytułu zatrudnienia, a także naukę prowadzenia dokumentacji pracowniczej na komputerze przy wykorzystaniu oprogramowania kadrowo-płacowego.

   Program kursu:

  • Wynagrodzenia i rozliczenia z US i ZUS
  • Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych w firmie
  • Warunki zatrudnienia – Kodeks Pracy
  • Obsługa komputera z wykorzystaniem programu księgowego Symfonia (moduł kadry i płace)
  • Program ubezpieczeń społecznych Płatnik

 Organizacja kursu:

Kurs "Kadry i płace" trwa 8 dni, łącznie 64 godziny lekcyjne.
Zajęcia odbywają się od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie kadr i płac.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 3 290,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 6 400,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy