Pracownik biurowy

biuro2 350
Pracownik biurowy wykonuje prace biurowe w zakresie przydzielonych mu obowiązków. Są to m.in.: kontakty z interesantami, realizacja harmonogramu pracy biura i monitorowanie stanu prowadzonych spraw, wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie potrzebnych informacji, przygotowanie, powielanie, segregowanie i archiwizowanie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych, a także przyjmowanie, wysyłanie i przekierowanie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej.

   Program kursu:

  • Zagadnienia prawne
  • Organizacja pracy biurowej i zarządzanie sekretariatem
  • Obsługa urządzeń biurowych i komputera
  • Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
  • Zasady efektywnej komunikacji
  • Kultura zawodu (savoir–vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów)

 Organizacja kursu:

Kurs "Pracownik biurowy" trwa 4 dni, łącznie 32 godziny lekcyjne.
Zajęcia odbywają się od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, materiały i produkty zużywalne do zajęć praktycznych oraz poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 1 690,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 3 200,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy