Spółka

oce logo znak 350

OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o.
wpisana do KRS pod numerem 0000328667

Adres: 70-476 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

NIP: 851-23-17-922

REGON: 811105984

Bank: PKO SA II Oddział Szczecin
nr konta: 64 1020 4795 0000 9102 0214 0184