Plan kursów i szkoleń

zegar 350

Przedstawiamy orientacyjny wykaz zaplanowanych kursów i szkoleń. Z uwagi na to, że w większości przypadków dajemy możliwość uzgodnienia z nami ewentualnej zmiany terminu lub zaproponowania nowego, podane poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Chociaż wykaz jest aktualizowany na bieżąco, prosimy o potwierdzenie ostatecznego terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia przez kontakt z naszym Biurem Obsługi.

Zapraszamy!