Kurs Studium Podologii

psp 200

Kurs Studium Podologii jest oparty na programie dotychczasowej szkoły policealnej. Umożliwia zdobycie kwalifikacji z pogranicza dermatologii, kosmetologii, ortopedii i fizjoterapii w zakresie diagnozowania oraz leczenia wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stóp. Przedmiotem nauki na kursie jest zawód:

Podolog
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 323014)

Podczas kursu słuchacze uczą się samodzielnego diagnozowania zmian patologicznych na stopach i przeprowadzania odpowiednich zabiegów albo kierowania pacjentów do lekarza specjalisty, jeśli stwierdzone zmiany wymagają jego oceny lub interwencji. Zakres zabiegów obejmuje m.in. problem wrastających paznokci, usuwanie hiperkeratozy za pomocą skalpela i profesjonalnych frezarek podologicznych, rekonstrukcję uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładanie klamer korygujących, stosowanie drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także techniki masażu poprawiające kondycję stóp i nóg.

   Program nauczania:

 • BHP w gabinecie podologicznym
 • Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Podologia ogólna
 • Pracownia podologii
 • Biomechanika stopy
 • Drenaż limfatyczny i elementy refleksoterapii
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i kształtowanie wkładek ortopedycznych

 Organizacja nauki:

Nauka na kursie Studium Podologii trwa 10 miesięcy i zaczyna się we wrześniu. Kurs dzieli się na dwa semestry, zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym co 2 tygodnie, według rocznego harmonogramu. Zaczynają się w piątki po południu oraz kontynuowane są w soboty i niedziele przed i po południu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni, natomiast zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny.

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu dyplomowego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora Centrum. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu, po której następuje część praktyczna.
Po pomyślnie zdanym egzaminie, słuchacze otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z suplementem oraz certyfikat.

 Płatności:

Nauka na kursie Studium Podologii jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 10 miesięcy nauki. W przypadku opłacenia z góry całego semestru lub roku szkolnego, udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami kursu Studium Podologii mogą zostać osoby pełnoletnie z wykształceniem co najmniej podstawowym, bez ograniczenia wieku.

Nabór prowadzony jest jeden raz w roku, na rok szkolny rozpoczynany we wrześniu. Aby zostać słuchaczem kursu, każdy kandydat powinien:

 • złożyć kwestionariusz osobowy (formularz do wypełnienia na miejscu) w sekretariacie OMNIA Centrum Edukacji;
 • posiadać aktualną pracowniczą książeczkę zdrowia
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy