Kurs Studium Wizażu i Stylizacji

psw 200

Zapraszamy do nauki zawodu, dzięki któremu możemy wyglądać i nosić się piękniej. Kurs Studium Wizażu i Stylizacji jest oparty na programie dotychczasowej szkoły policealnej i realizowany w systemie zaocznym. Uczymy, jak profesjonalnie połączyć dbałość o estetykę wyglądu z efektownym, stylowym strojem i umiejętnie dobrać wszystkie elementy w zależności od pory dnia, pory roku i okazji, na jaką należy się przygotować. To świetna propozycja dla osób wyczulonych na dobry styl, elegancję i estetykę w kreowaniu powierzchowności, które pragną zdobyć zawód:

Wizażysta/stylista
(numer w klasyfikacji zawodów i specjalności 514208)

W ramach zajęć na kursie Studium Wizażu i Stylizacji umożliwiamy słuchaczom nie tylko nabycie umiejętności zawodowych, ale rozwijamy ich kreatywność i zmysł estetyczny. Pomagamy odnaleźć indywidualny styl i podjąć starania w celu utrwalenia go w osobistym wizerunku. Uczymy także zasad prawidłowego fotografowania, przygotowania portfolio oraz umiejętności nawiązywania dobrych relacji z klientami.

   Program nauczania:

 • BHP w salonie urody
 • Diagnozowanie stanu skóry twarzy
 • Barwienie brwi i rzęs
 • Techniki wykonywania makijażu
 • Makijaże
 • Stylizacja ubioru
 • Analiza kolorystyczna
 • Etyka zawodowa
 • Portfolio

 Organizacja nauki:

Nauka na kursie Studium Wizażu i Stylizacji trwa 5 miesięcy. Zajęcia obejmują 10 zjazdów i odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele przed i po południu, według harmonogramu.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia są prowadzone w wielostanowiskowej pracowni wizażu.

Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA zapewnia podczas zajęć wszystkie niezbędne kosmetyki, preparaty i materiały. Od słuchaczy nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty z tego tytułu.

 

 Egzaminy i uprawnienia:

Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu końcowego, który składa się z wykonania dwóch makijaży oraz prezentacji portfolio.

Po zdanym egzaminie końcowym, słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu Studium Wizażu i Stylizacji.

Sięgnij po tytuł CZELADNIKA!
Kurs Studium Wizażu i Stylizacji to także wyjątkowa okazja do zdobycia cenionych uprawnień rzemieślniczych. Bezpośrednio po po zakończeniu nauki, wszyscy słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
Jest to odpłatny egzamin, przeprowadzany w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Warto do niego przystąpić, gdyż tytuł czeladnika to ważny atut zawodowy, który otwiera drogę do zdobycia uprawnień mistrza w rzemiośle.

 

 Płatności:

Nauka na kursie Studium Wizażu i Stylizacji jest płatna. Opłatę w postaci czesnego wnosi się co miesiąc, przez 5 miesięcy nauki. W przypadku opłacenia z góry całego kursu udzielamy rabatu.
W sprawie szczegółowych informacji na temat czesnego i warunków płatności prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z OMNIA Centrum Edukacji.

 Rekrutacja:

Słuchaczami kursu Studium Wizażu i Stylizacji mogą zostać osoby pełnoletnie z wykształceniem co najmniej podstawowym, bez ograniczenia wieku.

Nabór na kurs prowadzony jest na rok szkolny rozpoczynany w październiku. Aby zostać słuchaczem kursu, każdy kandydat powinien:

 • złożyć kwestionariusz osobowy (formularz do wypełnienia na miejscu) w sekretariacie OMNIA Centrum Edukacji;
 • podpisać umowę na pobieranie nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA.

Dopełnienie wymienionych formalności umożliwia wpisanie na listę słuchaczy i kończy czynności rekrutacyjne.

Wydajemy słuchaczom zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy