Asystent nauczyciela przedszkola

Kategoria
Pedagogika
Termin
poniedziałek, 1 lipiec 2019 09:00

Asystent nauczyciela przedszkola

64 godziny (8 dni)

przedszkole 350

Propozycja dla osób życzliwie usposobionych do dzieci i chcących związać swoje aspiracje zawodowe z opieką nad dziećmi w przedszkolu. Nasz kurs stwarza możliwość zdobycia potrzebnych do tego kwalifikacji osobom bez uprawnień nauczycielskich, przygotowując je do roli asystenta nauczyciela w przedszkolu.
Asystent ściśle współpracuje z nauczycielem oraz pomaga mu w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także w sprawowaniu pieczy nad przedszkolakami, zwłaszcza tymi, które podczas pobytu w placówce przedszkolnej wymagają zwiększonej uwagi i troski ze strony opiekunów.

   Program kursu:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Umiejętności interpersonalne, rozwój osobistego potencjału
 • Predyspozycje i cechy osobowości niezbędne w pracy z dzieckiem
 • Wiedza o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami
 • Pielęgnowanie dziecka niepełnosprawnego
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Organizacja kursu:

Kurs Asystent nauczyciela przedszkola trwa 8 dni, łącznie 64 godziny lekcyjne.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i poczęstunek kawowy.

 Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN i certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela przedszkola.

 Cena kursu:

Cena podstawowa w grupie 2-4 osobowej wynosi 3 330,00 zł.
Możliwa jest również nauka indywidualna w cenie 6 400,00 zł.
Natomiast dla grup liczących powyżej 4 osób cena kursu jest do negocjacji.

 Termin kursu:

Dostępność kursu można sprawdzić w Terminach kursów i szkoleń. Istnieje możliwość zmiany lub uzgodnienia nowego terminu kursu.

Zapraszamy

 
 

Terminy

 • poniedziałek, 1 lipiec 2019 09:00