Zmiany po zmianie ustawy

oce kwiatek 350

Nowelizacja Prawa oświatowego zmieniła ustrój szkolnictwa zawodowego, w tym niepublicznych szkół policealnych. W nowy rok szkolny wchodzimy już pod rządami nowych przepisów, w dostosowanej do nich strukturze organizacyjnej, co wpłynęło na modyfikację naszej oferty edukacyjnej.

Zmiany, które byliśmy zobowiązani wprowadzić objęły m.in.:

  • Technikum Fryzjerskie, które rozszerza się o nowy oddział dla absolwentów szkół podstawowych, kształcących się w cyklu pięcioletnim według zmienionej podstawy programowej,
  • oddziały Technikum dla absolwentów gimnazjów prowadzone będą tylko do zakończenia czteroletniego cyklu kształcenia kandydatów po gimnazjach z tegorocznego naboru,
  • Policealne Studium Kosmetyczne OMNIA zostało przekształcone w Policealną Szkołę Kosmetyczną OMNIA, posiadającą z mocy zmienionej ustawy uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą  osoby pełnoletnie według znowelizowanej podstawy programowej zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym,
  • Ośrodek Kształcenia OMNIA zmienił nazwę i jednocześnie uzyskał status Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA z wszystkimi uprawnieniami w zakresie prowadzenia kursów na kwalifikacje i specjalności zawodowe, przewidzianymi zmienioną ustawą i objętymi posiadaną akredytacją,
  • kierunki studium, dla których kształcenie na poziomie policealnym nie jest już możliwe, zostały przeniesione do Centrum Kształcenia Zawodowego OMNIA w formie rocznych kursów zawodowych - z zachowaniem dotychczasowej dostępności, programu, zakresu zajęć praktycznych i systemu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • dotychczasowe szkoły policealne, w których cykl kształcenia się skończył, zostaną z mocy ustawy wygaszone z końcem bieżącego roku szkolnego, a te, w których cykl kształcenia kończy się w przyszłym roku szkolnym, będą prowadzić działalność na niezmienionych zasadach i zostaną wygaszone po zakończeniu wszystkich zajęć.

Nie mieliśmy wpływu na charakter i zakres zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań by się do nich dostosować z poszanowaniem litery prawa, dopełnieniem dobrych praktyk w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych, a przede wszystkim - zachowania tego, co stanowi istotę naszej działaności od zawsze, czyli wysokiej jakości kształcenia zawodowego i dbałości o satysfakcję naszych absolwentów z dobrze dokonanego wyboru.

Serdecznie zapraszamy!